Referencie | Videá | Kontakty

Kontakt

902 303 104

Home  /  Kurzy kinesiotapingu

KURZY TEJPOVANIATERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU"TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU" je  najnavštevovanejší kurz v Českej republike aj na Slovensku. Lektormi kurzu sú Mgr. Pavla Mrlíková, Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT a MUDr. et Mgr. Robert Válka. Všetci lektori boli vyškolení vo Veľkej Británii. Za deväť rokov, čo tento kurz poriadame, sme vyškolili už viac ako 4000 terapeutov v Čechách aj na Slovensku a vďaka tomu môžeme povedať, že máme bohaté skúsenosti s organizáciou kurzu a vieme, čo naši klienti potrebujú...

+421 902 303 104

 

 

6. - 7. jún 2020 ( NOVO VYPÍSANÝ)

22. - 23. február 2020 ( KURZ OBSADENÝ)

28. - 29. september 2019 (KURZ OBSADENÝ)

 

 

 

LYMFOTAPINGDvojdňový nadstavbový kurz "Terapeutické využitie kinesio tapu v Lymfológii" nadväzuje na vedomosti základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio tapu". Rozširuje poznatky prebraných techník, zameriava sa na kinesiotaping lymfatického a cievneho systému. Účastníci sa naučia pomocou kinesio tapu povrchový aj hlboký lymfatický systém, nové techniky na ošetrenie jaziev, použitie kinesio tapu u lymfedému, chronických i akútnych opuchov.

Podmienkou pre účasť je doloženie osvedčenia o absolvovaní základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Vhodné sú znalosti funkčné anatómie lymfatického systému ako aj praktická zručnosť manuálnej lymfodrenáže (nie však podmienkou pre účasť).

10.-11. november 2018 (KURZ OBSADENÝ)

17.  - 18. marec 2018 (KURZ OBSADENÝ)

 

 

POZVANKA_KINESIOTAPE

Kurz lymfotapingu

 

Pre zväčšenie pozvánky kliknite na obrázokKurz tejpovanie

 

Tejpovanie kurz

 

Lektori:

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

 

Ako aktívna športovkyňa (ligová hráčka hádzanej) a celkovo športový fanúšik asi každého športu, vyštudovala fyzioterapiu na FTVS UK. Svoje odborné skúsenosti a zručnosti získávala a rozširovala na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, v rehabilitačných ústavoch a v ambulantnej praxi. Niekoľko rokov zaisťovala fyzioterapeutickú starostlivosť dorasteneckej a juniorskej reprezentácii žien v hádzanej a pravidelne sa zúčastňuje juniorských olympiád poriadaných Mezinárodným Olympijským Výborom. Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch. Sama je školiteľkou kinesiotapingu. Jej klienti sú väčšinou vrcholoví a hobby športovci, dospelý i deti. Vďaka podrobnej diagnostike problému klienta, volí individuálny plán terapie. Kladie dôraz na maximálny aktívny prístup klienta.  K terapii využívá celú škálu technik a postupov ako napr. DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, senzomotorickú stimuláciu, PNF - proprioceptívna neuromuskulárnu facilitáciu, mobilizácie, techniky mäkkých tkaniv a ďalšie. Ako súčásť terapie využívá kinesiotaping, fixačný taping a drobné elektroprístroje ako je rebox alebo biolampa.


Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT registrovaný fyzioterapeut

V súčasnosti pracujem ako fyzioterapeut v ambulantnom zariadení rehabilitácie Rehasport, kde svoje znalosti tejpovanie využívam v praxi na pacientoch s rozličnými diagnózami čisto somatickými, s psychosomatickou či viscerálnou zložkou. Pracujem tiež so športovcami v rámci rehabilitačného tréningu a funkčnej športovej terapie.

K prevencii a terapii porúch pohybového aparátu využíva tejpování metódu najmä v kombinácii s metodikami cvičenie vo vývojových radoch, ako je Akrální Koaktivační Terapia vychádzajúce zo základných princípov metódy Roswitha Brunkow, funkčné dynamické stabilizácia čerpajúca z Austrálske školy, Dynamické Neuromuskulárne Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapie podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletální medicíny ai. Je certifikovaným lymfoterapeutem, venuje sa terapii lymfedému a jazvy (v kombinácii s lymfotapingem).

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertom Válkou školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a prednášok, venujú sa písanie článkov do odborných i športových periodík. Svoje znalosti kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.


MUDr. et Mgr. Robert Válka

V súčasnosti pracujem ako rehabilitačný lekár na oddelení rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

Pestrá skladba pacientov a diagnóz mi v každodennej praxi umožňuje rozsiahle využitie tejpovanie. Pri terapii som si kinesiotaping obľúbil pre jeho jednoduchosť a efektívnosť. Vo svojej praxi čerpám aj z bohatých skúseností, ktoré som získal ako šéflekár Armádneho športového centra Dukla. Mal som a stále mám tú česť podieľať sa na zdravotníckom zabezpečení českých reprezentantov na vrcholných športových podujatiach ako sú olympijské hry, MS, ME, svetové poháre, apod.

Rovnako ako moja kolegyňa som absolvoval kurz tejpovanie v Londýne. Spolu sa snažíme o rozvoj tejto metódy medzi odbornú i laickú verejnosť. V roku 2011 som začal doktorandské štúdium na katedre Anatómie a biomechaniky FTVS UK, kde by som rád prehĺbil svoje znalosti biomedicínskych účinkov kinesio tapu na myoskeletálny systém a možnosti jeho využitia v klinickej praxi.

Terapeutické využití kinesio tapuKniha Terapeutické využití tejpováníKniha Lymfotaping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori kurzu tejpovania sú autormi bestselleru Terapeutické využití kinesio tapu, Terapeutické využití tejpování a Lymfotaping.

spodni

 

 

 

 

 

© 2014 SPORTMEDIC
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK